Onze bestuursleden

De volgende personen vormen het bestuur van onze club:

Voorzitter
Cora van Andel
info@bijc.nl
06-13 33 84 59
Secretaris
Fokko Alberts
Penningmeester
Joke Sporken-Bink
(gedeelde functie)
Penningmeester
Germaine van der Luur
(gedeelde functie)
Bestuurslid
Rene de Koster