Onze bestuursleden

De volgende personen vormen het bestuur van onze club:

Voorzitter
Cora van Andel
06-13 33 84 59

info@bijc.nl (aan alle bestuursleden)
Secretariaat
Ko de Winter
Penningmeester
Jan Adriaansen
06-55 77 39 14
Bestuurslid
Germaine van der Luur
Bestuurslid
Jannie Dijkstra